ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

Obecná ustanovení

Výrobky dodávané prostřednictvím RealQ s.r.o. splňují všechny zákonné normy platné při uvádění výrobků na trh v ČR a EU. Prodejce výrobků je povinen seznámit koncového uživatele se záručními podmínkami a poskytuje koncovému spotřebiteli záruku za podmínek níže uvedených.

 

Záruční doba

Na veškeré výrobky je poskytována záruční doba 24 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

 • Použití výrobků v rozporu s dokumentací nebo s běžnými zásadami používání.

 • Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry obvyklému prostředí nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem.

 • Zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě.

 • Mechanické poškození.

 • Závady způsobené neodbornou instalací.

 • Nesprávným způsobem propojení k jinému zařízení.

 • Neúměrné znečištění a opotřebení.

Odběratel je povinen provést prohlídku dodaného zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.

 

Postup reklamace

Pokud kupující (odběratel) zjistí závadu u zboží, na něž se vztahuje záruka postupuje dále takto:

 • Záruční reklamace lze uplatňovat u prodejce zařízení. Odběratel předá nebo odešle vadné výrobky na vlastní náklady do místa servisu. Místem servisu je obvykle provozovna dodavatele. Způsob reklamace a přepravy zařízení do servisu doporučujeme předem konzultovat s prodejcem.

 • Ke každé reklamaci musí být připojen detailní popis závady a nákupní doklady na které bylo zboží pořízeno u prodejce.

 • Zboží musí být dodáno kompletní (včetně antistatických obalů, manuálů, disket a kabelů) a pokud možno v originálním balení. Odběratel je povinen reklamované zboží zabalit takovým způsobem, aby nemohlo dojít k poškození zboží při dopravě.

 • Pokud nebudou tyto podmínky splněny, reklamace nemusí být uznána.

 

Záruční servis

Dodavatel se zavazuje odběrateli po dobu záruční doby řešit výrobní vady na výrobcích bez zbytečného odkladu v souladu s právními předpisy, aktuálně platnými v České republice, zejména v souladu s obchodním a občanským zákoníkem.

 

 

 

 

 

 

Technická podpora

V případě, že máte se svým zařízením nějaký technický problém, potřebujete technickou radu, chybí Vám ovladače apod. můžete se obrátit na naši technickou podporu.

Pro technickou podporu použijte adresu:

V dotazu prosím uvádějte:

 • typ zakoupeného výrobku a jeho PN – například: EE25-XA6

 • typ použitého počítače – například: Intel Core i5-8400, 4GB RAM, Samsung Evo 840 SSD...

 • typ provozovaného OS – například: Windows 10

Děkujeme za pochopení.